HỘI NCT XÃ ĐỒNG HÓA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI HỘI THÔN ĐỒNG LẠC                 Độc lập – Tự do – hạnh phúc.

   Kim Bảng, ngày 12 tháng12 năm 2021.

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO,

TÍN NGƯỠNG THÔN ĐỒNG LẠC

Tại hội nghị chi hội NCT thôn Đồng Lạc đã họp thống nhất đề ra quy chế hoạt động tại các cơ sở Tôn giáo, tín ngưỡng trong thôn gồm: Miếu Thượng, Chùa, Văn chỉ, miếu Hạ. Quy định chung cho các tổ chức, cá nhân trong thôn đều phải tuân thủ đầy đủ Pháp luật của Nhà Nước và những quy định của địa phương bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

I.Nhiệm vụ của tập thể Ban Chấp hành.

-Thường xuyên kiểm tra, theo dõi cơ sở vật chất của các nơi thờ phụng để khi có phát sinh hư hỏng phải xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng đảm bảo độ bền vững của công trình.

-Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các Cụ Sãi, Từ tại các cơ sở tín ngưỡng, Tôn giáo trong thôn một cách thường xuyên và nghiêm túc.

– Cùng với các cụ Sãi, Từ hướng dẫn nhân dân và khách thập phương về hành hương và lễ bái tại các nơi tín ngưỡng.

-Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức các buổi đại lễ như: Phật Đản, vào hè, Tán hè, Giỗ tổ, Lễ Vu lan, Tế Giao thừa, Đăng quang, Sinh nhật, Hóa nhất. Đức Vua Đinh… đảm bảo trang nghiêm, không phô trương hình thức gây tốn kém tiền bạc.

-Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của dân làng, khách thập phương đến tham quan vãng cảnh, lễ bái, dâng hương tại các cơ sở Tâm linh của làng.

-Quy tụ, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí nội bộ BCH cũng như đối với các cụ Sãi, Từ và dân làng.

 II.Nhiệm vụ của các các cụ Sãi, Từ.

-Các cụ Sãi, Từ được nhân dân bầu ra hoặc do chỉ định đều chịu sự điều hành của Ban Chấp hành, trực tiếp là Chi hội Trưởng, chi hội phó,và những người do BCH cử ra để thường xuyên điều hành mọi hoạt động của các cơ sở Tôn giáo, Tín ngưỡng.

-Duy trì các hoạt động tín ngưỡng đúng theo Pháp luật, nghiêm cấm việc lợi dụng tự do Tín ngưỡng, Tôn giáo để tổ chức các hoạt động lễ bái theo hình thức mê tín dị đoan và lồng ghép các thể loại tệ nạn xã hội khác tại nơi Tâm linh.

-Phục vụ chu đáo khi dân làng lên lễ Phật cũng như lễ Thánh. Không chèo quéo o ép các Con nhang đệ tử làm thêm những phần việc gây tốn kém mà bản thân họ không có nhu cầu.

-Giữ gìn sự đoàn kết giữa đệ tử với đệ tử, giữa đệ tử với các cụ Sãi Từ và giữa các cụ Sãi Từ với BCH thông qua người được cử ra điều hành.

-Có trách nhiệm bảo vệ, quản lý cơ sở vật chất nơi mình được giao trong coi như: nhà cửa, đồ thờ, các trang thiết bị, dụng cụ và các loại vật dụng nói chung khác tại nơi mình quản lý, không tự ý di chuyển, cho mượn các vật tư, dụng cụ nơi thờ phụng, nếu xảy ra vấn đề mất mát cụ Sãi Từ phải kịp thời báo cáo để có hướng xử lý.

-Ngoài việc thay hương lọc nước hàng ngày các cụ Sãi, Từ phải thường xuyên vệ sinh, nhổ cỏ, chăm sóc cây ăn quả, cây cảnh và khuôn viên nơi mình trông giữ, chỉ khi nào chuẩn bị đại lễ mới huy động nhân dân tổng vệ sinh các khu vực thờ tự trong làng

-Có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng nhỏ như khóa cửa, điện, nước… có hóa đơn, chứng từ đề nghị chi hội thanh toán.

– Hòm Công đức do chi hội quản lý, bộ phận Tài chính của chi hội mở hòm Công đức theo định kỳ, hoặc theo đề nghị của các cụ Sãi, Từ.

– Được hưởng lộc của nhân dân, khách thập phương kính biếu và các sản vật trên mảnh đất nơi mình tọa lạc.

-Tuyệt đối không được đưa người lạ vào giới thiệu, xem xét những hiện vật, đồ thờ. Khi hành lễ phải tuyệt đối nghiêm túc về trang phục, văn lễ phải theo nội dung tế lễ tuyệt đối không tự ý đưa những nội dung khác vào văn lễ nơi thờ phụng mình được phân công trông giữ.

-Khi có công việc bận dài ngày, hoặc ốm đau (do người nhà báo) phải kịp thời báo với BCH để bố trí người trông giữ.

-Các khóa lễ tổ chức đông đệ tử có đón cung văn hầu giá, các cụ phải báo cáo BCH biết để có kế hoạch thông qua lãnh đạo thôn.

-Khi có những công việc mang tính Đại lễ, tất cả các cụ Sãi, Từ đều phải tập trung tại khu vực có Đại lễ để cùng Thày sắm lễ, phụ lễ khi thày làm lễ đều phải có mặt. Không chấp nhận lý do vắng mặt không chính đáng.

III.Nhiệm vụ của những người lên lễ tại các khu vực Tôn giáo, tín ngưỡng. 

-Các Con nhang, Đệ tử cùng dân làng đều được đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng nhưng khi lên làm lễ tại chùa, Văn chỉ, miếu Thượng, miếu Hạ tuyệt đối chấp hành sự sắp đặt của các cụ Sãi, Từ.

-Khi có Đại lễ phải tuân thủ điều hành sắp lễ của cụ Sãi từ, không tự ý sắp đặt lễ khi chưa có dự hướng dẫn của cụ Sãi, Từ.

-Không tự ý mang các dụng cụ của nhà đền đi nơi khác khi chưa có sự nhất trí  của nhà Đền.

-Giữ gìn trật tự công cộng, không ồn ào, không nói truyện riêng trong khi làm lễ. Đặc biệt phải giữ gìn đoàn kết giữa các đệ tử với nhau và các đệ tử với các cụ Sãi, Từ.

-Chấp hành tuyệt đối những quy định về phòng, chống dịch bệnh trong, trước và sau khi làm lễ do Ban Tổ chức hướng dẫn.

Trên đây là những quy định cơ bản đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan các nơi thờ phụng thuộc cơ sở tín ngưỡng, Tôn giáo đề nghị mọi người chấp hành nghiêm túc các quy định trên./.

CỤ SÃI TỪ                                        T/M BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI

File: