Chiều nay, tại nhà văn hoá thôn Đồng Lạc đã diễn ra hội nghị ra mắt mô hình khu dân cư tự quản phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội.

Về dự và hưởng ướng động viên có sự hiện diện của UBMTTQ huyện :

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó MTTQ huyện, Ông: Phạm Ngọc Huy – PBT TT Đảng uỷ xã Đồng Hoá, thường trực MTTQ xã, các ông bà trưởng ban công tác mặt trận các thôn…

Hội nghị đã nghe báo cáo thực trạng tình hình địa phương và nghe quyết định thành lập tổ tự quản phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội với 9 thành viên.

Và chứng kiến ký cam kết của các hộ trong thôn.

Đây là một mô hình cần được nhân rộng đảm bảo được nhu cầu thiết thực cũng như mong nỏi của nhân dân trong việc phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn.

Cổng Thông Tin Điện Tử Làng Đồng Lạc – Đồng Hóa – Kim Bảng – Hà Nam

_____________________________________

Facebook:

https://www.facebook.com/langdonglac

Website :

https://langdonglac.com/

Hòm Thư :

[email protected]

_____________________________________