Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 352
  • Tháng hiện tại: 4236
  • Tổng lượt truy cập: 3715973

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn Thấy Cổng Thông Tin Nến Đi Sâu Vào ?

Tin Tức

Hình Ảnh

Video

Sự Kiện

Danh sách gia đình ủng hộ quỹ Vaccine covid 19

Đăng lúc: Thứ năm - 05/08/2021 10:09 - Người đăng bài viết: admin
Danh sách gia đình ủng hộ quỹ Vaccine covid 19 -
Danh sách gia đình ủng hộ quỹ Vaccine covid 19 - Do mặt trận tổ quốc phát động!
STT HỌ TÊN SỐ TIỀN
1 GIA ĐÌNH ANH CHỊ HÂN LUYÊN 500.000
2 GIA ĐÌNH ÔNG HÀO 100.000
3 GIA ĐÌNH ANH CHỊ BAN HIỆP 100.000
4  GIA ĐÌNH ÔNG BÀO 100.000
5 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TÂM ĐẠT 50.000
6 GIA ĐÌNH ÔNG GIÁP 100.000
7 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TUẤN MAI 100.000
8 GIA ĐÌNH ÔNG NGƯ 200.000
9 GIA ĐÌNH CỤ TRÍ 50.000
10 GIA ĐÌNH ANH CHỊ ANH QUYÊN 100.000
11 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TUẤN TƯƠI 100.000
12 GIA ĐÌNH ANH CHỊ THUỶ TUÂN 50.000
13 GIA ĐÌNH ÔNG HUYNH 40.000
14 GIA ĐÌNH ANH TIẾN 100.000
15 GIA ĐÌNH BÀ CÚC 50.000
16 GIA ĐÌNH Ô/BÀ ĐỨC LỪNG 50.000
17 GIA ĐÌNH BÀ HUYỀN SINH 100.000
18 GIA ĐÌNH ANH CHỊ SOÁT TÂM 100.000
19 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THUẦN VƯỢNG 50.000
20 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ LÝ CHÍNH 200.000
21 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THỤ HẠNH 500.000
22 GIA ĐÌNH  BÀ LIỄU 100.000
23 GIA ĐÌNH  ÔNG BÀ DINH NHÀN 50.000
24 GIA ĐÌNH  ÔNG BÀ VANG THUẬN 50.000
25 GIA ĐÌNH  ÔNG QUẢN 200.000
26 GIA ĐÌNH  ANH CHỊ HẢI THU 100.000
27 GIA ĐÌNH  ANH CHỊ TÍNH XÍU 100.000
28 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TOẢN OANH 20.000
29 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ HÀ SỢI 30.000
30 GIA ĐÌNH ÔNG TRIỀU 50.000
31 GIA ĐÌNH ANH CHỊ THUỲ ÁNH 200.000
32 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ MẬU TRỤ 30.000
33 GIA ĐÌNH ANH CHỊ PHƯƠNG YÊN 30.000
34 GIA ĐÌNH ÔNG DỤ 100.000
35 GIA ĐÌNH  ÔNG BÀ TUẤN DIỆP 30.000
36 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ VIỆT TỨ 50.000
37 GIA ĐÌNH  ÔNG BÀ SỸ 100.000
38 GIA ĐÌNH ANH CHỊ NAM THOẠI 50.000
39 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TIẾN LUYẾN 100.000
40 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TOÀN HIỂU 20.000
41 GIA ĐÌNH  ANH CHỊ BÍNH CHIẾN 50.000
42 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ CHIẾN KẾT 100.000
43 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TIẾN THUYẾT 100.000
44 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ DUNG ẤN 100.000
45 GIA ĐÌNH CỤ DẬY 100.000
46 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ NỘI NGUYỆT 100.000
47 GIA ĐÌNH CHỊ NHUNG 100.000
48 GIA ĐÌNH  ANH CHỊ HUÂN HIỀN 200.000
49 GIA ĐÌNH  ANH CHỊ HUY TÂM 100.000
50 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TÂM DẦN 100.000
51 GIA ĐÌNH ANH CHỊ XUÂN THỨ 100.000
52 GIA ĐÌNH ÔNG HUÂN 50.000
53 GIA ĐÌNH ANH CHỊ HÙNG THUỶ 100.000
54 GIA ĐÌNH BÀ CHIÊM 50.000
55 GIA ĐÌNH ÔNG DƠN 50.000
56 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TUÂN LỢI 20.000
57 GIA ĐÌNH ÔNG TỤ 50.000
58 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ ĐIỆP DƯỠNG 100.000
59 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TÚ DUYÊN 100.000
60 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THỤ VINH 100.000
61 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ LUẬN NHẤT 100.000
62 GIA ĐÌNH ANH CHỊ HIẾU THUỶ 50.000
63 GIA ĐÌNH ÔNG QUÂN 100.000
64 GIA ĐÌNH ANH CHỊ HÀ HỢI 100.000
65 GIA ĐÌNH ÔNG TRÌNH 50.000
66 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ CHÂM TÍN 100.000
67 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ HỢI DUNG 100.000
68 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TOAN PHIẾN 100.000
69 GIA ĐÌNH ÔNG DUNG 100.000
70 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TĨNH OANH 100.000
71 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ CHIẾN MAI 100.000
72 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ HÀ THẢO 500.000
73 GIA ĐÌNH ÔNG TRỤ 50.000
74 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ HOÀI KIM 50.000
75 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THANH NGÃI 50.000
76 GIA ĐÌNH ÔNG TOÀN 20.000
77 GIA ĐÌNH BÀ SỰ 50.000
78 GIA ĐÌNH ÔNG MIỀU 50.000
79 GIA ĐÌNH ANH MUÔN 30.000
80 GIA ĐÌNH ANH CHỊ KHANG HƯỜNG 100.000
81 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ VỸ HOẠ 50.000
82 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ NA PHÙNG 30.000
83 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THẮNG PHƯƠNG 20.000
84 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THẤN HIỀN 50.000
85 GIA ĐÌNH ANH CHỊ NGHIÊM TÂM 50.000
86 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ SỚM TỚI 50.000
87 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TĨNH THANH 50.000
88 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ ĐỊNH BÍCH 50.000
89 GIA ĐÌNH BÀ NGÀ 200.000
90 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THIỆN TIẾN 50.000
91 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TRỌNG TÂN 100.000
92 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ MAI DINH 50.000
93 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THUÝ VƯỢNG 100.000
94 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ VIỆT KIỀN 50.000
95 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TUYỀN THANH 100.000
96 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ HUY SINH 60.000
97 GIA ĐÌNH ANH CHỊ CHÍNH TÁM 30.000
98 GIA ĐÌNH CHÁU HẬU 100.000
99 GIA ĐÌNH ANH CHỊ THANH HẰNG 50.000
100 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TOÀN HUỆ 200.000
101 GIA ĐÌNH BÀ CÓI 200.000
102 GIA ĐÌNH ÔNG HƯNG 100.000
103 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TÙNG TÁM 100.000
104 GIA ĐÌNH BÀ VINH 50.000
105 GIA ĐÌNH ANH CHỊ HÀ CÚC 50.000
106 GIA ĐÌNH ANH CHỊ LỮU THUÝ 100.000
107 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TÍNH TƯỞNG 100.000
108 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THOA TRẤN 100.000
109 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THANH ƯA 50.000
110 GIA ĐÌNH ANH CHỊ CƯỜNG KHUYÊN 50.000
111 GIA ĐÌNH BÀ LAN 30.000
112 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TỊNH TẦM 100.000
113 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TUẤN SƯA 50.000
114 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THOAN HOA 50.000
115 GIA ĐÌNH ANH CHỊ SINH HIỀN 50.000
116 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ PHÁN NGUYỆT 50.000
117 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THANH TẦN 100.000
118 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ DŨNG VÂN 100.000
119 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TIẾN YẾN 200.000
120 GIA ĐÌNH ANH CHỊ THU DUYÊN 50.000
121 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ ĐOAN YẾN 50.000
122 GIA ĐÌNH CỤ ĐẠM 200.000
123 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ HUẤN THẠO 50.000
124 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TOÀN THOẢNG 50.000
125 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THÊM HẠNH 100.000
126 GIA ĐÌNH ANH CHỊ HIẾU TÂM 100.000
127 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ MAI VĨNH 100.000
128 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TĨNH HẢO 50.000
129 GIA ĐÌNH ÔNG KHÂM 100.000
130 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ CHÍNH MẠNH 100.000
131 GIA ĐÌNH ANH CHỊ ĐOÁN THUỶ 100.000
132 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ THỰC SÍNH 100.000
133 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TÀU TƯƠI 50.000
134 GIA ĐÌNH ANH CHỊ TUÂN NHINH 50.000
135 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TÁM DÂN 50.000
136 GIA ĐÌNH ANH CHỊ CHINH THƠM 50.000
137 GIA ĐÌNH ANH CHỊ HẰNG ANH 50.000
138 GIA ĐÌNH ANH CHỊ DŨNG SINH 60.000
139 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TÉ TỈNH 50.000
140 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ HOA TUẤN 100.000
141 GIA ĐÌNH BÀ XUYÊN 100.000
142 GIA ĐÌNH BÀ ĐAM 50.000
143 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ QUYỀN THUỲ 100.000
144 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ MIỀN BỘI 50.000
145 GIA ĐÌNH ANH CHỊ THIỆP THU 100.000
146 GIA ĐÌNH CỤ HOÀNG THỊ CHÍ 200.000
147 GIA ĐÌNH ANH CHỊ HẬU TƯƠI 100.000
148 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TĨNH THƯỚC 100.000
149 GIA ĐÌNH ANH CHỊ SÁNG LINH 200.000
150 GIA ĐÌNH ANH CHỊ HÀ SUỐT 100.000
151 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TOÀN MÂY 100.000
152 GIA ĐÌNH BÀ KHAI 50.000
153 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TÌNH GIẢN 50.000
154 GIA ĐÌNH  BÀ HỢP 100.000
155 GIA ĐÌNH BÀ LUYẾN ĐOÀN 100.000
156 GIA ĐÌNH  ÔNG BÀ THẮNG PHƯƠNG 50.000
157 GIA ĐÌNH ÔNG BÀ LƯƠNG 50.000
158 GIA ĐÌNH  ANH TUỆ 100.000
159 GIA ĐÌNH  ÔNG BÀ HOA BÍNH 100.000
160 BÀ CẨM 20.000
161 GIA ĐÌNH  ÔNG BÀ THÌN CÚC 50.000
162 GIA ĐÌNH  ANH XUYẾN 50.000
163 GIA ĐÌNH  ÔNG THOA 50.000
164 GIA ĐÌNH  ANH DŨNG( ÔNG THOA) 50.000
165 GIA ĐÌNH  ÔNG BÀ THUẦN HOA 50.000
166 GIA ĐÌNH  ANH CHỊ THỤ HƯƠNG 50.000
167 GIA ĐÌNH  ANH CHỊ CÔNG THÀNH 30.000
168  GIA ĐÌNH  ANH CHỊ DŨNG TUYẾT 100.000
169  GIA ĐÌNH  ANH HỞI 50.000
170  GIA ĐÌNH  ÔNG THU VÂN 100.000
171 GIA ĐÌNH  ANH CHỊ KHANH LOAN 100.000
172 GIA ĐÌNH  ANH TUYỀN( ĐIỆN) 100.000
173  GIA ĐÌNH  ÔNG LỘ 100.000

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Facebook

Quảng Cáo Phải

LC
 

 

Connect To Android